کاربران گرامی، با توجه به حجم زیاد تماس های روزانه و  پرسش سوال های متفرقه در رابطه با آزمون دولینگو ناچار به برداشتن شماره تماس  از سایت شده و تنها راه ارتباط با ما از طریق تلگرام و فرم تماس با ما می باشد.
لطفا پیام خود را از این طریق برای ما بگذارید.

و یا میتوانید با ایدی YSer1987@ در تلگرام ارتباط برقرار نمایید.

(پیامها از یک ساعت تا نهایتا  ۲۴ ساعت پاسخ داده خواهند شد)